top of page
Logo Aventurijn

De Aventurijn

De visie van ons nieuwe Kindcentrum wordt vormgegeven door 5 pijlers. Deze 5 pijlers zeggen iets over wat wij van waarde vinden in onze school. We hebben deze waarden vertaald naar hoe we ons onderwijs organiseren in de praktijk. En omdat wij zelf nooit uitgeleerd zijn als team en als school, hebben wij onszelf doelen gesteld, waarmee we ons onderwijs iedere dag weer een beetje mooier, nieuwer en beter maken.

Kind,-onderwijs,-kwaliteit-3-V2.gif
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Leren staat centraal

Zien-en-zijn.gif
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Ruimte voor het individu

Ruimte-en-richting.gif
Samen.gif
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Veiligheid

Kijk op jezelf en de ander

bottom of page