top of page
Logo Aventurijn

De Aventurijn

De visie van ons nieuwe Kindcentrum wordt vormgegeven door 5 pijlers. Deze 5 pijlers zeggen iets over wat wij van waarde vinden in onze school. We hebben deze waarden vertaald naar hoe we ons onderwijs organiseren in de praktijk. En omdat wij zelf nooit uitgeleerd zijn als team en als school, hebben wij onszelf doelen gesteld, waarmee we ons onderwijs iedere dag weer een beetje mooier, nieuwer en beter maken.

Kind,-onderwijs,-kwaliteit-3-V2.gif
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Leren staat centraal

Zien-en-zijn.gif
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Ruimte voor het individu

Ruimte-en-richting.gif
Samen.gif
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Veiligheid

Kijk op jezelf en de ander

Verplichte formaliteiten

Wil je meer weten over hoe we binnen onze school vormgeven aan o.a. referentieniveau, onderwijstijd, schoolvakken, veiligheidsbeleid en extra ondersteuning en hoe we ontwikkeling van kinderen volgen? Klik dan door naar de informatie op de website 'Scholen op de kaart'.

Wil je meer weten over o.a. taalachterstanden en NT2, hoe we zicht hebben op onderwijskwaliteit en hoe we zorgen voor (bekwame) collega's? Klik dan door naar het basisschema onderwijskwaliteit van SAAM*.

Wil je nog wat meer informatie over o.a. het pedagogisch-didactisch klimaat en wat we daarvoor van collega’s verwachten, hoe we omgaan met kerndoelen en referentieniveaus, welke ambities we hebben voor het onderwijsprogramma, schoolklimaat en veiligheid? Elke SAAM*school maakt jaarlijks een zelfevaluatie waarin deze punten aan de orde komen, vraag er eens naar bij de schoolleider.

bottom of page