top of page
logo_Elzeneind_grijs.png

Montessorischool

Elzeneind

"Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid.  Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school” 

Maria Montessori.

 

Op MSE ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving waarvan zij deel uitmaken.  Opgroeien door ervaringen, kennis en vaardigheden voor de toekomst. We hebben er alle vertrouwen in dat kinderen dat kunnen. Wederzijds vertrouwen in de ander ….een prachtige en krachtige basis in relaties én in opvoeding en onderwijs.

Kind,-onderwijs,-kwaliteit-3-V2.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2_Tek

Het kind en onderwijs op MSE

Zien-en-zijn.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2-02.

Zien & Zijn op MSE

Ruimte-en-richting.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2-03.

Ruimte & Richting op MSE

Samen.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2-04.

Samen op MSE

Stralen.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2-05.

Trots op MSE

bottom of page