top of page
logo_Elzeneind_grijs.png

Montessorischool

Elzeneind

"Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid.  Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school” 

Maria Montessori.

 

Op MSE ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving waarvan zij deel uitmaken.  Opgroeien door ervaringen, kennis en vaardigheden voor de toekomst. We hebben er alle vertrouwen in dat kinderen dat kunnen. Wederzijds vertrouwen in de ander ….een prachtige en krachtige basis in relaties én in opvoeding en onderwijs.

Kind,-onderwijs,-kwaliteit-3-V2.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2_Tek

Het kind en onderwijs op MSE

Zien-en-zijn.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2-02.

Zien & Zijn op MSE

Ruimte-en-richting.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2-03.

Ruimte & Richting op MSE

Samen.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2-04.

Samen op MSE

Stralen.gif
Montessori Elzeneind illustraties_v2-05.

Trots op MSE

Verplichte formaliteiten

Wil je meer weten over hoe we binnen onze school vormgeven aan o.a. referentieniveau, onderwijstijd, schoolvakken, veiligheidsbeleid en extra ondersteuning en hoe we ontwikkeling van kinderen volgen? Klik dan door naar de informatie op de website 'Scholen op de kaart'.

Wil je meer weten over o.a. taalachterstanden en NT2, hoe we zicht hebben op onderwijskwaliteit en hoe we zorgen voor (bekwame) collega's? Klik dan door naar het basisschema onderwijskwaliteit van SAAM*.

Wil je nog wat meer informatie over o.a. het pedagogisch-didactisch klimaat en wat we daarvoor van collega’s verwachten, hoe we omgaan met kerndoelen en referentieniveaus, welke ambities we hebben voor het onderwijsprogramma, schoolklimaat en veiligheid? Elke SAAM*school maakt jaarlijks een zelfevaluatie waarin deze punten aan de orde komen, vraag er eens naar bij de schoolleider.

bottom of page