logo_Elzeneind_grijs.png

Montessorischool

Elzeneind

"Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid.  Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school” 

Maria Montessori.

 

Op MSE ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving waarvan zij deel uitmaken.  Opgroeien door ervaringen, kennis en vaardigheden voor de toekomst. We hebben er alle vertrouwen in dat kinderen dat kunnen. Wederzijds vertrouwen in de ander ….een prachtige en krachtige basis in relaties én in opvoeding en onderwijs.

Zien & Zijn op MSE

Het kind en onderwijs op MSE

Ruimte & Richting op MSE

Samen op MSE

Trots op MSE