top of page
John F. Kennedy logo.png

John F. Kennedy

De visie van onze school en het toekomstige nieuwe Kindcentrum wordt vormgegeven door 5 pijlers. Deze 5 pijlers zeggen iets over wat wij van waarde vinden in onze school. We hebben deze waarden vertaald naar hoe we ons onderwijs organiseren in de praktijk. En omdat wij zelf nooit uitgeleerd zijn als team en als school, hebben wij onszelf doelen gesteld, waarmee we ons onderwijs iedere dag weer een beetje mooier, nieuwer en beter maken.

Zien-en-zijn.gif
Kind,-onderwijs,-kwaliteit-3-V2.gif
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Leren staat centraal

Ruimte voor het individu

Ruimte-en-richting.gif
Samen.gif
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Veiligheid

SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Kijk op jezelf en de ander

Stralen.gif
SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae
bottom of page