logo_OBSdeCirkel.png

OBS De Cirkel

Veiligheid en betrokkenheid zijn de belangrijkste pijlers om tot leren te komen

We staan voor goed onderwijs

We hebben hoge verwachtingen van elk kind

Samen kijken naar wat het beste is voor het kind

Stralen en leren zichtbaar maken