logo Uilenspiegel.png

OBS Uilenspiegel

Met kinderen, ouders, leerkrachten en alle andere mensen die verbonden zijn met de school gaan we uit van welbevinden en betrokkenheid. Wanneer er sprake is van een goed welbevinden en hoge betrokkenheid, kan het kind zich optimaal ontwikkelen.

We zien en zijn

We staan voor kind, onderwijs & kwaliteit

We doen het samen

We bieden ruimte en geven richting

We stralen