top of page
Ieme logo.png

OJBS De Ieme

Samen het leven leren, samen leren leven

We zijn een Jenaplanschool. Op onze school bereiden we kinderen voor op het leven. We willen bereiken dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste ondernemende mensen die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en hun ideeën kunnen delen. We nemen kinderen serieus. De kernwaarden eigen-wijs, nieuwsgierig en vertrouwen vormen het pedagogisch kompas van alle betrokkenen bij onze school. Deze geven richting aan ons handelen en zijn uitgangspunt bij beslissingen die worden genomen.

Op onze school wordt gewerkt vanuit de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Deze doen recht aan de ontwikkeling van het kind zodat het zich kan ontplooien in de samenleving. Alle betrokkenen (kinderen, ouders, stamgroepleiders, stagiaires, onderwijsondersteunend personeel, etc.) handelen vanuit onze kernwaarden.

Kind,-onderwijs,-kwaliteit-3-V2.gif
SAAM_illustraties schoolplan_Ieme_Tekeng

We zijn eigen-wijs

Zien-en-zijn.gif
SAAM_illustraties schoolplan_Ieme-02.png

We hebben vertrouwen

Ruimte-en-richting.gif
SAAM_illustraties schoolplan_Ieme-03.png

We zijn nieuwsgierig

Samen.gif
SAAM_illustraties schoolplan_Ieme-04.png

Basisactiviteiten

Stralen.gif
SAAM_illustraties schoolplan_Ieme-05.png

We doen het samen

SAAM_illustraties schoolplan_Ieme-06.png

Hier werken we de komende

vier jaar aan

Stralen.gif

Verplichte formaliteiten

Wil je meer weten over hoe we binnen onze school vormgeven aan o.a. referentieniveau, onderwijstijd, schoolvakken, veiligheidsbeleid en extra ondersteuning en hoe we ontwikkeling van kinderen volgen? Klik dan door naar de informatie op de website 'Scholen op de kaart'.

Wil je meer weten over o.a. taalachterstanden en NT2, hoe we zicht hebben op onderwijskwaliteit en hoe we zorgen voor (bekwame) collega's? Klik dan door naar het basisschema onderwijskwaliteit van SAAM*.

Wil je nog wat meer informatie over o.a. het pedagogisch-didactisch klimaat en wat we daarvoor van collega’s verwachten, hoe we omgaan met kerndoelen en referentieniveaus, welke ambities we hebben voor het onderwijsprogramma, schoolklimaat en veiligheid? Elke SAAM*school maakt jaarlijks een zelfevaluatie waarin deze punten aan de orde komen, vraag er eens naar bij de schoolleider.

bottom of page