top of page
Logo Ravelijn.png

OBS 't Ravelijn

Kind,-onderwijs,-kwaliteit-3-V2.gif
Ravelijn - kind kwaliteit en onderwijs -

We staan voor kind,

onderwijs & kwaliteit

Zien-en-zijn.gif
Ravelijn - we zien en we zijn - illustra

We zien en zijn

Ruimte-en-richting.gif
Samen.gif
Ravelijn - we doen het samen - illustrat
Ravelijn - we bieden ruimte en geven ric

We doen het samen

We bieden ruimte en geven richting

Stralen.gif
Ravelijn - we stralen en schitteren - il

We stralen

Verplichte formaliteiten

Wil je meer weten over hoe we binnen onze school vormgeven aan o.a. referentieniveau, onderwijstijd, schoolvakken, veiligheidsbeleid en extra ondersteuning en hoe we ontwikkeling van kinderen volgen? Klik dan door naar de informatie op de website 'Scholen op de kaart'.

Wil je meer weten over o.a. taalachterstanden en NT2, hoe we zicht hebben op onderwijskwaliteit en hoe we zorgen voor (bekwame) collega's? Klik dan door naar het basisschema onderwijskwaliteit van SAAM*.

Wil je nog wat meer informatie over o.a. het pedagogisch-didactisch klimaat en wat we daarvoor van collega’s verwachten, hoe we omgaan met kerndoelen en referentieniveaus, welke ambities we hebben voor het onderwijsprogramma, schoolklimaat en veiligheid? Elke SAAM*school maakt jaarlijks een zelfevaluatie waarin deze punten aan de orde komen, vraag er eens naar bij de schoolleider.

bottom of page