OBS 't Ravelijn

We staan voor kind,

onderwijs & kwaliteit

We zien en zijn

We doen het samen

We bieden ruimte en geven richting

We stralen